Ludzie

Agnieszka Pugacewicz

Prezes
Doktor nauk ekonomicznych, w latach 2009-2011 adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2011-2012 doradca Rektora ds. jakości w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. W latach 2005-2013 trener międzynarodowych interaktywnych szkoleń Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie budowania i realizowania strategii biznesowych i negocjacyjnych w symulowanych warunkach kryzysowych. Od 2010 prowadzi własną firmę doradczo-projektową, której celem jest wspieranie innowacyjnych i przedsiębiorczych rozwiązań w instytucjach. Od 2014 r. koordynator Programu Entrepreneurship w Digital Economy Lab, projektu badawczo-rozwojowego zainicjowanego przez Google na Uniwersytecie Warszawskim. Od piętnastu lat związana z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach kultury, zdrowia, jakości w wymiarze sprawiedliwości oraz sportu.

Sławomir Śnieżko

Wiceprezes Zarządu
Ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w administracji państwowej i w biznesie. Przez ostatnie 10 lat zarządzał dużymi strukturami organizacyjnymi oraz pełnił wysokie stanowiska w Komendzie Głównej Policji, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, oraz korporacjach finansowych. Ukończył liczne szkolenia krajowe i zagraniczne w USA, Kanadzie, Japonii, Izraelu, Niemczech, Anglii, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Szwajcarii i Akademii FBI. Aktualnie zajmuje się działalnością doradczą.

Ilona Kieres-Salamoński

Członek Zarządu
Absolwentka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku stosunki międzynarodowe/dyplomacja współczesna, doktorantka w Katedrze i Klinice Psychiatrii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zwalczaniu przestępczości poważnej i zorganizowanej, w tym różnych form korupcji (Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji). Wykładowca Europejskiej Akademii Policyjnej CEPOL oraz Europejskiego Biura Policji EUROPOL. Podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej przewodniczyła grupie GENVAL (tematyka przestępczości zorganizowanej i ocena państw członkowskich UE).

Adam Maruszczak

Przewodniczący Rady Fundacji
Generał Policji. Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz podyplomowych studiów Logistyka w Bezpieczeństwie Kraju. Pełnił służbę w Policji od 1990 do 2014 roku, niezmiennie w pionie kryminalnym. W latach 2009-2013 dyrektor Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji. Prowadził i nadzorował wiele spektakularnych spraw dotyczących zwalczania zorganizowanych grup przestępczych działających na terenie kraju jak i za granicą, w zakresie przestępczości kryminalnej, narkotykowej i ekonomicznej (w tym korupcyjnej). Przygotował założenia i projekt nowelizacji Ustawy o Policji dotyczący wydzielenia Centralnego Biura Śledczego ze struktur Komendy Głównej Policji.

Arkadiusz Brzozowski

Wiceprzewodniczący Rady Fundacji
Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, Pedagogiki Szkoły Wyższej na Akademii Rolniczo Technicznej w Olsztynie oraz Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich na Uniwersytecie Śląskim. Służył w Policji 25 lat, ostatnio jako komendant Szkoły Policji w Katowicach (2006-2013; 2008) i komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (2008-2013).

Grzegorz Przanowski

Członek Rady Fundacji