Etyka w administracji

TEMATYKA SZKOLENIA „ETYKA W ADMINISTRACJI”

Zajęcia dydaktyczne/ omawiane tematy cz I

-przyczyny i rodzaje zachowań niezgodnych z etyką służby cywilnej

-regulacje prawne w zakresie etyki zawodowej

-dylematy etyczne i właściwe zachowania pracowników w sytuacji konfliktu interesów, kumoterstwa, nepotyzmu, klientelizmu, dylematów lojalnościowych

-zjawisko anomii w administracji

-naruszanie zasad etycznych a pierwsze symptomy korupcji w urzędzie/rozpoznawanie zachowań

-rola przełożonego w przestrzeganiu zasad etycznych

-systemowe sposoby ograniczenia nadużyć

-etyka w administracji jako skuteczny element profilaktyki antykorupcyjnej /metody przeciwdziałania korupcji w instytucji

Zajęcia dydaktyczne/omawiane tematy cz II

-wewnętrzne mechanizmy obronne instytucji przed nadużyciami (sygnaliści, audyt kontrola zarządcza)

-sygnalizowanie o nieprawidłowościach – etyczne aspekty (omówienie sytuacji trudnych i wątpliwych)

-organizacja systemu sygnalistów w urzędzie – skuteczne rozwiązywanie wewnętrznych problemów/ prowadzenie infolinii etycznej, obsługa zgłoszeń internetowych, właściwy dobór doradców etycznych

-10 złotych zasad etycznego postępowania

-algorytm postępowania w przypadku zetknięcia się z przypadkiem zachowań nieetycznych

Zajęcia dydaktyczne/omawiane tematy cz III

-techniki i metody budowania etycznej kultury organizacyjnej, podstawowe błędy zarządzania prowadzące do nasilenia zachowań nieetycznych wśród pracowników

-różnice między zachowaniami nieetycznymi a korupcją z uwzględnieniem przepisów kodeksowych przydatnych w codziennej pracy

-konsekwencje naruszenia zasad etycznych/korupcji dla pracownika

-negatywne skutki zachowań nieetycznych dla instytucji

-metodologia postepowania urzędnika administracji w przypadku korupcji

Zajęcia dydaktyczne/omawiane tematy cz IV

-działania nieetyczne a korupcja w zamówieniach publicznych urzędu, sposoby zapobiegania

-polityka prezentowa- przyjąć czy odmówić ?

-analiza ujawnionych spraw korupcyjnych w urzędach państwowych studium przypadków

-skuteczne radzenie sobie w sytuacjach trudnych etycznie w swoim zespole i instytucji

-wydawnictwa i poradniki przydatne w codziennej pracy

-nowatorskie podejście do przeciwdziałania zachowaniom nieetycznym

Metoda realizacji programu – szkolenie/warsztaty/dyskusja/studium przypadków/praca zespołowa/ konsultacje zgłaszanych problemów merytorycznych, prezentacja spotów. Istnieje również możliwość przygotowania praktycznych scenek rodzajowych. Na wszystkich etapach będzie na bieżąco sprawdzana aktywność i wiedza uczestników poprzez pytania kontrolne.